Bolsward

Bolsward is een Hanzestad. In 1455 kreeg Bolsward haar stadsrechten, maar in 800 was er al sprake van een nederzetting langs de Marneslenk en de Middelzee. Door deze centrale ligging langs het water was Bolsward een prima handelsplek en zo heeft zij zich door de eeuwen heen ook ontwikkeld. Bekende paters hebben hun stempel gedrukt op dit met name katholieke stadje, bijzonder voor Friesland dat voornamelijk protestants is. Pater Brugman kwam hier om de Minderbroeders, die in het klooster bij de Broerenkerk verbleven, toe te spreken. Zijn taalkundigheid werd echter met name gebruikt voor het vastleggen van de stadsrechten die bij een Hanzestad horen. Een andere taalkundige legende in Bolsward is Gysbert Japicx, hij zorgde ervoor dat de Friese taal werd vastgelegd. Pater Titus Brandsma wilde mensen zoveel mogelijk helpen als hij kon. Dat bleek zeker tijdens de tweede wereldoorlog toen hij zich verzette tegen de Duitsers en vele mensen hielp. Er zijn verschillende musea in Bolsward waar deze geschiedenis op een mooie manier wordt uitgelicht. Het prachtige stadhuis van Bolsward zal in de toekomst daar een grotere functie in krijgen en is zeker een bezoek waard. De vele hofjes in Bolsward zorgen voor geborgen plekjes tussen de kleine straatjes en prachtige monumenten. Vele kleine ondernemers en een paar heerlijke terrasjes maken het centrum tot een prima plek om even te struinen. Wil je Bolsward in al zijn glorie beleven? Dan zijn het Pinksterweekend met de start van de fietselfstedentocht en het Heamielfeest, eind juni, de beste momenten.